Kadra na Gromskiego

 

Marzena Fitał

nauczyciel przedszkolny Marzena Fitał

W naszym przedszkolu zajmuję się grupą „Mrówki”.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego, ukończyłam studia na Wydziale Pedagogicznym na kierunku Nauki o rodzinie o specjalności: terapia zajęciowa (I stopnia) oraz studia na kierunku Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza (I i II stopnia). Obecnie poszerzam swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych z Spektrum autyzmu: diagnoza, terapia i edukacja.Swój warsztat pracy wzbogacam poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach, szkoleniach oraz konferencjach. Doświadczanie zawodowe zdobyłam podczas licznych praktyk studenckich oraz jako wolontariuszka. Pracowałam jako wychowawca na półkoloniach w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej. Prowadzę również zajęcia w szkole policealnej. Praca z dziećmi daje mi satysfakcję oraz radość, a uśmiech dziecka motywacje do dalszej pracy.

 
 

Edyta Cetnar

nauczyciel przedszkolny Edyta Cetnar

W naszym przedszkolu zajmuję się grupą „Pszczółki”.

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyłam również studia magisterskie z specjalności Profilaktyka społeczna i resocjalizacja. W dalszym ciągu uzupełniam swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych z zakresu spektrum autyzmu oraz szkoleniach i kursach. Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas praktyk studenckich, w pracy jako wychowawca świetlicy oraz przedszkolu. Praca z dziećmi dostarcza mi dużo satysfakcji i zadowolenia. W swoich działaniach dydaktyczno – wychowawczych kieruję się zawsze dobrem dziecka. Staram się tworzyć dzieciom taką atmosferę i warunki, które zapewnią im właściwy rozwój fizyczny i psychiczny.

Katarzyna Turoń

W naszym przedszkolu zajmuję się grupą „Mrówki”.

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego oraz ratownikiem medycznym. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studia licencjackie na kierunku ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim. Doświadczenie zawodowe starałam się zdobywać już podczas studiów na licznych praktykach studenckich, stażach, wolontariacie oraz pracując jako opiekunka dziecięca, nauczyciel i ratownik medyczny. Praca z dziećmi daje mi radość każdego dnia. Możliwość obserwowania ich postępów i sukcesów jest dla mnie satysfakcją oraz motywacją do pracy. Moim celem jest poznanie podopiecznych i ukierunkowanie swojej pracy na ich indywidualne potrzeby. Dołożę wszelkich starań, aby każdy dzień spędzony w przedszkolu był dla dzieci niezapomnianą przygodą.

 
 

Marlena Kapanowska

nauczyciel przedszkolny Edyta Cetnar

W naszym przedszkolu zajmuję się grupą „Pszczółki”.

Jestem nauczycielem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz terapeutą pedagogicznym. Studia licencjackie i magisterskie ze specjalizacją edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ukończyłam na Uniwersytecie Rzeszowskim. Drugie studia magisterskie o specjalności terapia pedagogiczna z elementami logopedii ukończyłam na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Stale poszerzam swój warsztat pracy pedagogicznej wzbogacając wiedzę o nowe formy i metody kształcenia, a także poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach. Praca z dziećmi to moja pasja, która daje mi wiele satysfakcji.

Angelica Ataman

nauczyciel przedszkolny

Nauczyciel wspomagający w grupie „Mrówki”.

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim o specjalności pedagogika opiekuńczo- wychowawcza oraz studia podyplomowe z logopedii i edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam poprzez udział w kursach i szkoleniach oraz odbywaniu licznych praktyk w szkole podstawowej oraz przedszkolu. W swoim życiu zawodowym staram się podążać za mottem Marii Kownackiej: „Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby uczyły się kochać ludzi i wszystko co je otacza”

 
 

Marzena Blajer

pomoc nauczyciela Marzena Blajer

Pomoc nauczyciela