Kadra na Strumykowej

 

Dorota Fitał

nauczyciel przedszkolny Dorota Fitał

W naszym przedszkolu zajmuję się grupą „Motylki”.

Jestem nauczycielem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ukończyłam również studia pedagogiczne na kierunkach: Nauki o rodzinie o specjalności: terapia zajęciowa oraz Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk, wolontariatu oraz pracy w przedszkolu. W pracy z dziećmi najważniejsze jest dla mnie zrozumienie dziecka i jego indywidualnych potrzeb. Łącząc naukę z zabawą staram się, by zajęcia były ciekawe, a po ich zakończeniu dziecko miało poczucie sukcesu i było zmotywowane do dalszej aktywności.

 
 

Iza Wojtowicz

nauczyciel przedszkolny Iza Wojtowicz

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego. Obecnie studiuję pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ukończyłam Szkolenie pt. „Wsparcie rodziny dziecka ze spektrum autyzmu”. Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas praktyk studenckich w szkołach i przedszkolach. Ciągle poszerzam swoją wiedzę w kierunku pedagogicznym. W pracy z dziećmi jestem odpowiedzialna i otwarta na wszelkie potrzeby podopiecznych.

Paula Mazur

nauczyciel przedszkolny PM

Jestem nauczycielem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiem oraz terapeutą autyzmu. Ukończyłam również 3-stopniowy kurs terapii behawioralnej. Kilkuletnie doświadczenie pedagogiczne zdobyłam pracując jako opiekunka w żłobku oraz nauczyciel i terapeuta w przedszkolu.
Wykładnią mojej pracy pedagogicznej są słowa Janusza Korczaka „Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższa jest radość z pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy (…).” Nie wyobrażam sobie realizacji tego motta bez budowania z dziećmi więzi opartej na zrozumieniu, zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Uśmiech dziecka, jego sukcesy edukacyjne i wychowawcze są dla mnie najlepszą nagrodą, dzięki której swoją pracę odbieram jako pasję i spełnienie.

 
 

Jolanta Pecka

pomoc nauczyciela Jolanta Pecka

Pomoc nauczyciela

Magdalena Konczewska

pomoc nauczyciela Magdalena Konczewska

Pomoc nauczyciela