Plan dnia

 
 

Plan dnia dla oddziału na Gromskiego

6.30 – Schodzenie się dzieci, własna aktywność dzieci. Praca kompensacyjno-korekcyjna z dzieckiem.
8.15 – Przygotowanie do śniadania. Czynności higieniczno-porządkowe.
8.30 – Śniadanie.
9.00 – Zajęcia dydaktyczne w oparciu o podstawę programową.
10.00 – Pobyt na świeżym powietrzu.
11.15 – Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczno-porządkowe.
11.30 – Obiad - drugie danie.
12.00 – Zabawy wyciszające dla starszych dzieci. Sen dla najmłodszych.
12.30 – Kontynuacja zajęć dydaktycznych.
13.30 – Obiad - zupa.
13.45 – Zajęcia dydaktyczne dodatkowe.
14.45 – Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczno-porządkowe.
15.00 – Podwieczorek.
15.30 – Zabawy indywidualne i grupowe. Rozchodzenie się dzieci.

 
 
 

Plan dnia dla oddziału na Strumykowej

6.30 – Schodzenie się dzieci, własna aktywność dzieci. Praca kompensacyjno-korekcyjna z dzieckiem.
6:30 – Schodzenie się dzieci, gry i zabawy dowolne według zainteresowań w kącikach tematycznych.
8:15 – Czynności higieniczno- porządkowe, przygotowanie do śniadania.
8:30 – Śniadanie.
9:00 – Realizacja podstawy programowej podczas zajęć zorganizowanych zgodnie z zamierzeniami oraz zajęcia dodatkowe.
10:00 – Spacer lub zabawy na świeżym powietrzu.
10:45 – Czynności higieniczno- porządkowe, przygotowanie do obiadu.
11:00 – Obiad - drugie danie.
11:30 – Leżakowanie - odpoczynek poobiedni przy muzyce, zabawy dowolne dzieci lub zajęcia wyrównawcze, indywidualne.
14:00 – Obiad - zupa.
14:15 – Realizacja podstawy programowej podczas zajęć zorganizowanych lub zajęcia dodatkowe.
15:00 – Czynności higieniczno- porządkowe, przygotowanie do podwieczorku.
15:15 – Podwieczorek.
15.30 – Zabawy dowolne według zainteresowań. Rozchodzenie się dzieci.