Przedszkole Rzeszów wyjaśnia, jakie znaczenie ma zabawa i zabawki w rozwoju dziecka

W wieku przedszkolnym dominującą rolę w życiu dziecka odgrywa zabawa: występują w niej również i te elementy działalności, które w późniejszym wieku nabiorą charakteru nauki i pracy. Jak podkreśla przedszkole Rzeszów, rola zabawy dla wszechstronnego rozwoju malucha, jest bezcenna.

Zabawa wspiera ogólny rozwój dziecka – przekonuje przedszkole Rzeszów

W wieku przedszkolnym dziecko buduje swoją sprawność psychiczną i fizyczną. Bardziej złożone stają się kontakty z dorosłymi i rówieśnikami w domu rodzinnym i w przedszkolu, coraz trudniejsze są obowiązki, jakie zlecamy maluchowi. W dzieciństwie zabawa oddziałuje w różny sposób na przystosowanie psychiczne i społeczne, w różnych etapach rozwoju naszej pociechy. I choć podstawowym celem zabawy jest dla dziecka osiągnięcie przyjemności, to ma ona wpływ na jego wszechstronny rozwój: w sferze fizycznej, umysłowej, moralnej, społecznej i estetycznej. Prywatne przedszkole podkreśla, że oddzielenie poszczególnych momentów wychowawczych jest oczywiście niemożliwe, gdyż niemal wszystkie przeplatają się w każdej zabawie.

Dlaczego zabawa jest tak ważna w życiu dziecka?

Aktywność dziecka przejawia się  w najbardziej swobodny, naturalny sposób, w zabawie. Znajdują w niej ujście także uczucia i pragnienia przedszkolaka. . Zabawa daje dziecku tę pełnię życia, której ono potrzebuje: jest dla niego i pracą, i myśleniem, i twórczością, i realizmem i fantazją, i odpoczynkiem, i źródłem radości. Prywatne przedszkole Rzeszów rekomenduje aktywność zabawową dziecka, która odgrywa bardzo ważną rolę w jego życiu, ponieważ:

  • jest ona istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój fizyczny dziecka, a przede wszystkim na rozwój kośćca i muskulatury,
  • dzięki niej dziecko poznaje świat, w którym żyje, uczy się rozumieć, a także dostrzegać różnicę między rzeczywistością a wyobraźnią i fantazją,
  • jest czynnikiem, który kształtuje sprawności i umiejętności dziecka, takie np. jak sprawności manualne, koordynację wzrokowo-ruchową i inne,
  • dzięki zabawie dziecko uczy się współpracy z innymi, podporządkowuje się przepisom i prawidłom obowiązującym w grupie, rozwija swoją dojrzałość społeczną,
  • jest ona także jednym z elementów wychowania moralnego.

Istotna rola zabawek

Zabawka odgrywa ogromną rolę w wychowaniu przedszkolaka, dlatego nie powinna być przypadkowa. Spełnia ona funkcje pobudzające aktywność dziecka: umysłową, ruchową i emocjonalną. Przytulanki zaspokajają emocjonalne potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym, układanki uczą wykrywać różnice i podobieństwa, czyli przygotowują ważne sprawności związane z umiejętnością kategoryzowania. Rekwizyty do zabawy w role sprawiają, że jest ona szkołą społecznego uczenia się.

Przedszkole Rzeszów dba o różnorodność zabaw

Akademia Małego Inżyniera wie, że zajęcia w przedszkolu mają szczególne znaczenie. Tutaj organizuje się je z pełną intencją pedagogiczną, która sprzyja wszechstronnemu rozwojowi naszych podopiecznych. Dzieci chętnie zajmują się zorganizowanymi zabawami, które podnoszą stopień ich sprawności merytorycznych i ruchowych. Dbamy o codzienną porcję zabaw dydaktycznych, tematycznych i ruchowych. Tak, aby rozwój naszych przedszkolaków był harmonijny.

Tutaj organizuje się z pełną intencją pedagogiczną czynności sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Na pierwszym planie znajduje się szczególna rola zajęć w przedszkolu. Znaczenie to mają elementarne zabawy i gry dydaktyczne oraz ćwiczenia harmonizujące i pobudzające rozwój fizyczny. Ruchliwość i stosunkowo wysoki stopień sprawności motorycznych powoduje – wraz z postępem w rozwoju psychicznym – znaczne skomplikowanie się form zabawowych. Dzieci nadal chętnie zajmują się czynnościami o charakterze manipulacji, swobodnego operowania różnorodnymi przedmiotami. Do ulubionych zajęć należy m.in. słuchanie opowiadań i bajek prostych w kompozycji i treści, oglądanie obrazków i rysowanie.