Prywatne przedszkole w Rzeszowie uczy i przestrzega zasad dobrego zachowania

Okres przedszkolny to czas, kiedy u dziecka szczególnie mocno rozwijają się kompetencje społeczne. Uczy się utrzymywać relacje z rówieśnikami, ale też naśladuje zachowanie dorosłych. Prywatne przedszkole Rzeszów uwrażliwia rodziców, dziadków i opiekunów, aby umieli przekazywać nie tylko wiedzę merytoryczną, ale też służyć przykładem.

Prywatne przedszkole Rzeszów przypomina o bezcennej roli rodziców

Dla przedszkolaka to rodzice są pierwszymi autorytetami. Jako doskonali obserwatorzy, dzieci bardzo szybko potrafią zorientować się nie tylko w tych dobrych, ale także złych stronach dorosłych. Dlatego, jak podkreśla niepubliczne przedszkole, musimy być konsekwentni w swoim postępowaniu. Upominanie dziecka nic nie da, jeśli zauważy ono, że rodzic postępuje inaczej. Nie przeklinaj przy swoim maluchu, jeśli nie chcesz, żeby używał wulgaryzmów. Wychowanie przedszkolne sugeruje, aby rodzice nauczyli dziecko przede wszystkim szacunku wobec innych, dyscypliny i samodzielności. Wtedy jest gotowe pójść do przedszkola.

Kultura osobista to inwestycja w przyszłość

Naukę dobrych manier rodzice powinni wdrażać przede wszystkim w domu. Wystarczy wprowadzić kilka podstawowych zasad, których konsekwentnie będziemy sami przestrzegać i wymagać ich od pozostałych członków rodziny:

  • używanie „magicznych słów” – dziękuję, przepraszam, proszę. Podpowiadajmy maluchowi, kiedy powinny być użyte. Podobnie z powitaniem i pożegnaniem – uświadamiaj dziecku, że powinien używać tych słów także na placu zabaw, w przedszkolu, w czasie odwiedzin u cioci, itp.
  • okazywanie uprzejmości wobec ludzi i dobroci dla zwierząt – przekażmy dziecku zasadę, żeby traktowało innych w taki sposób, w jaki sam chciałby być traktowany,
  • poprawne zachowanie przy stole – przypominaj dziecku, że przy stole nie bawimy się, nie gramy, nie oglądamy bajek, nie mówimy z buzią pełną jedzenia. Uczmy, w której ręce trzyma się nóż, a w której widelec,
  • szacunek dla drugiego człowieka – wyjaśnijmy maluchowi, czym jest empatia i tolerancja. Rozwijaj w nim troskę o czyjeś dobro i uczucia, a także zachowanie nie potępiające inności,
  • ubiór właściwie dobrany do okoliczności – zwracajmy uwagę, że strój jest również wyrazem szacunku dla innych. Podkreślajmy, jak ważne jest również przestrzeganie higieny i czystości

Zajęcia dla dzieci w przedszkolu uczą zasad poprawnego zachowania

W naszym prywatnym przedszkolu w Rzeszowie przykładamy dużą wagę do wpajania reguł dobrego zachowania. Za pomocą gier, zabaw dydaktycznych, czy czytanych bajek z morałami, uświadamiamy dzieciom, jak ważne jest ich przestrzeganie. Podkreślamy wagę samodzielności, przestrzegania higieny i uprzejmości w stosunku do kolegów, czy opiekunów. A także odpowiedniego zachowania na co dzień. Oczywiście, każde zaangażowanie dziecka nagradzane zostaje w odpowiedni sposób, aby wzmocnić chęci stosowania się do przyjętych zasad.

Jednak należy pamiętać, że największy wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka mają rodzice, więc to oni powinni świecić przykładem, za którym pójdą ich pociechy.