Prywatne przedszkole w Rzeszowie wskazuje, czego nauczy się od Ciebie dziecko?

Każdy rodzic jest nieustannie obserwowany przez swoje dziecko. Jest wzorcem do naśladowania – jego zachowanie, postawa, to co i jak mówi…Wszystkie te działania podlegają ścisłej kontroli. Dlatego prywatne przedszkole w Rzeszowie przypomina, że należy o tym pamiętać i kontrolować swoje zachowanie, bowiem część Twoich zachowań dziecko będzie z pewnością naśladować.

Prywatne przedszkole w Rzeszowie podpowiada, czego maluchy mogą się od Ciebie nauczyć?

Mali detektywi doskonale wyczuwają emocje w relacjach między rodzicami. Jeśli tata darzy mamę szacunkiem, a ona jego, dziecko również będzie zwracać się w ten sposób do każdego z nich. Sposób, w jaki dorośli się do siebie odnoszą, w ogromnym stopniu warunkuje wypracowanie relacji między nimi a ich pociechami. Podważanie autorytetu partnera/współmałżonka, czy jego lekceważenie, z pewnością poskutkuje odzwierciedleniem tych zachowań przez dziecko. 

Szacunku do innych też uczymy na swoim przykładzie

Niegrzeczne zachowania wobec pani w okienku na poczcie czy kasjerki w supermarkecie na pewno nie ujdzie uwadze Twojego malucha. W takiej sytuacji może on uznać to za normę i w przyszłości nie omieszka praktykować takiego zachowania, co uczyni z niego nie darzonego sympatią dorosłego. 

Niepubliczne przedszkole w Rzeszowie krytykuje arogancję rodziców

Obraźliwe słowa rzucone w kierunku policjanta, który wlepił nam mandat za złe parkowanie, czy obgadywanie i wygrażanie szefowi, bo dotąd nie dał nam podwyżki sprawi, że Twoje dziecko będzie wzrastało w atmosferze braku szacunku dla autorytetów. Powstrzymaj się od wygłaszania uszczypliwych uwag na ich temat przy maluchach, nawet, kiedy masz rację. Maluch nie potrafi bowiem oddzielić negatywnej postawy danej osoby od całej grupy, którą ta reprezentuje.

Bądź uczciwy! Dziecko jest bardzo wyczulone na fałsz!

Wbrew temu, co się sądzi, maluch potrafi wyczuć kłamstwo na kilometr! I na pewno zauważy, że mówisz jedno, a robisz drugie! Kiedy widzi, że sztucznie uśmiechasz się i jesteś miła/miły dla sąsiadki, o której w domu wyrażasz się źle nabiorą przekonania, że fałsz jest czymś normalnym.Z dużym prawdopodobieństwem przejmą od Ciebie sposób, w jaki reagujesz na oskarżenia- zarówno te zasadne, jak i niesłuszne. Umiejętności ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny to cecha nabyta. 

Naucz dziecko bezinteresowności!

Prywatne przedszkole w Rzeszowie przekonuje, jak ważna jest gotowość wsparcia kogoś, kto potrzebuje pomocy. Nie chodzi tu jedynie o wsparcie materialne, ale przede wszystkim o umiejętność poświęcenia się dobrej sprawie, chęć bezinteresownego niesienia pomocy, a także zaoferowania potrzebującemu własnego czasu bez oczekiwania nagrody. Ucząc dziecka altruizmu, w przyszłości będziesz miał okazję przekonać się na własnym przykładzie, że dobrze zrobiłeś, kiedy wyciągnie do Ciebie, (jako dorosły) pomocną dłoń. 

Akademia Małego Przedszkolaka wpaja te zasady na co dzień!

Zajęcia dla dzieci, w Rzeszowie w naszych placówkach, często mają na celu wpajanie maluchom dobrych zasad współżycia w społeczeństwie. Na podstawie różnych opowiadań, gier i zabaw tłumaczymy, jakie zachowania są właściwe, a jakie nie.  Nasi podopieczni bardzo angażują się w takie zajęcia i widać, że są dobrymi obserwatorami życia dorosłych. Pamiętajmy o tym zatem, zanim postąpimy impulsywnie i pokażemy  naszą słabą stronę!