Przedszkole Rzeszów wyjaśnia, czy wada wymowy jest istotna w rozwoju dziecka?

Mowa wpływa na całokształt rozwoju dziecka, a także na jego powodzenie przedszkolne i później szkolne. Jak podkreśla przedszkole Rzeszów, jest ona podstawą w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwość przekazania wyraźnej komunikacji. Pozwala również na zdobywanie informacji, wypowiadanie własnych opinii, odczuć i upodobań.

Przedszkole Rzeszów charakteryzuje etapy mowy dziecięcej

Mowa rozwija się u każdego człowieka w ciągu kilku lat. Jej rozwój można podzielić na cztery okresy:

 • etap melodii ( od 0 – 1 roku życia)
 • etap wyrazu ( od 1 – 2 roku życia)
 • etap zdania ( od 2 – 3 roku życia)
 • okres swoistej mowy dziecięcej ( od 3 – 7 roku życia)

Oczywiście czas trwania poszczególnych okresów jest tylko przybliżony i niewielkie odstępstwa nie są niczym.

Od melodii do właściwej mowy dziecięcej

wychowaniu przedszkolnym najważniejsze są dwa ostatnie etapy. Okres zdania jest przełomowy dla rozwoju mowy, ponieważ maluszek przyswaja sobie wtedy podstawy systemu leksykalnego, a także morfologicznego języka. W tym czasie maluszek powinien już wymawiać głoski: p, b, m, f, w, k, g, h, t, d, n, l, ś, ć, ż, dź, ń. oraz zmiękczone: pi, bi, mi, ki, gi. Pod koniec tego etapu mogą pojawić sie już głoski: s, z, c, dz, a nawet sz, ż, cz, dź.    W kolejnych etapach dziecko przyswajać sobie powinno coraz więcej głosek, a w wieku 5-6 lat jego mowa powinna być już opanowana i zrozumiała.

Czym jest wada wymowy? – przedszkole Rzeszów wyjaśnia

O wadzie wymowy można mówić wtedy, kiedy odbiega ona od ogólnie przyjętej normy w danym języku. Za nieprawidłową uznajemy wypowiedź:

 • słabo słyszalną
 • niewyraźną
 • niemiłą w odbiorze ( zbyt wysoka lub zbyt niska)
 • zawierającą zniekształcone dźwięki
 • o nieregularnym rytmie i tempie mowy
 • nieodpowiednią do wieku, płci i inteligencji

Na prawidłową mowa i jej opanowanie ma wpływ wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Aby mowa mogła się prawidłowo kształtować, niezbędne jest prawidłowe funkcjonowanie:

 • aparatu artykulacyjnego, czyli warg, języka, podniebienia, policzków i uzębienia
 • aparatu fonacyjnego, czyli krtani, gardła i jamy nosowej
 • układu oddechowego- płuc, oskrzeli, tchawicy
 • ośrodkowego układu nerwowego
 • narządu słuchu

Bardzo ważnym czynnikiem jest także poziom rozwoju umysłowego, emocjonalnego, a także warunki środowiskowe i społeczne. Jak podkreśla przedszkole Rzeszów, nieprawidłowa wymowa rodziców, rodzeństwa, środowiska podwórkowego, jak również brak zainteresowania rozwojem mowy ze strony opiekunów, często skutkuje wadami wymowy wśród dzieci.

Pomoc maluchom jest niezbędna!

Wady wymowy mogą kształtować pewne ujemne cechy osobowości, jak np.: nieśmiałość, zamykanie się w sobie, poczucie niższej wartości czy podejrzliwość. Często utrudniają a nawet uniemożliwiają naukę. Dlatego wprowadzenie jak najwcześniej ćwiczeń i zabaw stymulujących właściwy rozwój mowy staje się niezbędne. Dużą pomocą są wskazówki logopedy, ale także codzienna, żmudna praca z dzieckiem w domu.

Akademia Małego Inżyniera wspiera rozwój mowy swoich podopiecznych

W naszym przedszkolu w Rzeszowie, we wszystkich oddziałach, prowadzimy zajęcia dla dzieci z wykwalifikowanym logopedą. Ponadto wprowadzamy na codziennych naszych zajęciach różne formy zabaw i ćwiczeń, które mają za zadanie usprawnienie aparatu mowy. Zdajemy sobie bowiem sprawę, jak ważna jest prawidłowa wymowa w życiu każdego człowieka.