Przetarg

 
 

Data publikacji oferty: 11.08.2021

1. Oferta
2. Załącznik-nr-1-Formularz oferty
3. Załącznik-nr-2-Oświadczenie o braku powiązań
4. Załącznik-nr-3-Warunki udziału w postepowaniu ofertowym
5. Załącznik-nr-4-Specyfikacja
6. Załącznik-nr-5-Wzór umowy
7. Załącznik-nr-6-2021-08-20 Pytania Przedszkole Rzeszów Mały Inżynier-2 Odpowiedzi
8. Rozstrzygniecie ogłoszenia 63764

W związku z realizacją projektu "Mały inżynier w przedszkolu" - wniosek o dofinansowanie nr RPPK.09.01.00-18-0029/19 ogłaszamy postępowanie ofertowe nr. 1/08/2021 dotyczące świadczenia usług cateringowych.

Zamawiający: Niepubliczne Przedszkole Akademia Małego Inżyniera w Rzeszowie ul. Gromskiego 10, 35-233 Rzeszów

 
 
 

Data publikacji oferty: 29.09.2020

1. Oferta
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie o braku powiązań
4. Warunki udziału
5. Specyfikacja techniczna
6. Umowa

W związku z realizacją projektu "Mały inżynier w przedszkolu" ogłaszamy postępowanie ofertowe nr RPPK.09.01.00-18-0029/19, dotyczące adaptacji pomieszczenia na cele działalności przedszkola (zadanie nr 1), w ramach działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zamawiający: Akademia Małego Inżyniera Małgorzata Orłowska ul. Gromskiego 35-233 Rzeszów

Prosimy o złożenie oferty cenowej.

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego - 20.10.2020

 
 
 

Data publikacji oferty: 05.08.2016

1. Oferta
2. Zapytanie
3. Umowa

Data publikacji: 24.08.2016

W zawiązku z realizacją projektu „Akademia Małego Inżyniera” nowe integracyjne przedszkole dla dzieci w przedziale wiekowym 3-6 lat złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 9.1.

Zamawiający: Akademia Małego Inżyniera Małgorzata Orłowska ul. Jakuba Jasińskiego 22/2A 35-608 Rzeszów

Prosimy o złożenie oferty cenowej.

Protokół z wyboru oferenta – 23.08.2016
Protokół z wyboru oferenta – 31.08.2016
Umowa zapytanie ofertowe

przetarg