Zajęcia dla dzieci zapobiegają agresji wśród przedszkolaków

Opanowanie agresywnego zachowania dziecka jest zawsze wyzwaniem, zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli. Przedszkolak manifestuje swoją agresję w różny sposób. Pamiętajmy, że są reakcją na określone doświadczenia i przeżycia. Różnego rodzaju zajęcia dla dzieci mają na celu wyciszyć i odciągnąć uwagę malucha od agresywnych zachowań.

Czym jest agresja? – wyjaśnia przedszkole w Rzeszowie

Agresja, zarówno w nas samych, jak i u innych osób, nie bierze się z niczego. Złość, wściekłość i agresja u dzieci i młodzieży rodzą się najczęściej wtedy, kiedy ich potrzeby nie są zaspokojone. Brak alternatywnych wzorców zachowań, a także nieumiejętność radzenia sobie z emocjami oraz rozwiązywania problemów przyczyniają się do agresywnych zachowań. Zarówno zbyt surowy i autorytarny, jak również zbyt pobłażający i nieobecny styl rodzicielstwa również mogą stać się genezą powstawania takich zachowań. U najmłodszych dzieci agresywna reakcja na stresogenne czynniki jest naturalna. Jak dodaje prywatne przedszkole, objawia się ona w wieloraki sposób. Może to być bicie, popychanie, gryzienie, niszczenie przedmiotów, ale nie tylko. Agresja ma nie tylko fizyczny wymiar – może przybrać formę przezywania, dokuczania, czy grożenia. Jak wykazują badania, aż 90% agresywnych dzieci ma problem z jasnym wyrażaniem swoich potrzeb i uczuć. Dlatego ważną rolą rodzica jest nauczenie pociechy już od najmłodszego wieku rozpoznawania swoich emocji i wyrażania ich w odpowiedni sposób.

Zajęcia dla dzieci propozycją na odstresowanie malucha

Pomimo swojego głośnego i zwracającego na siebie uwagę zachowania, agresywny maluch to dziecko zagubione, nieszczęśliwe, często niemający poczucia własnej wartości. Takie zachowania powinny wiązać się z reakcją rodziców, niezależnie od poziomu agresji. A przede wszystkim rodzice powinni poszukać przyczyn takich zachowań i znaleźć sposób na ich rozwiązanie. Należy pamiętać, że dziecko agresywne wymaga opieki i pomocy. Nie można się łudzić, ze to samo minie lub czekać że dziecko z tego wyrośnie. Rodzice, którzy chcą wyeliminować agresję u swojego dziecka nie mogą reagować swoją agresją!Jeżeli ukarzemy zachowanie dziecka, jego złość wzrośnie i znajdzie ujście gdzie indziej. Powinni również przyjrzeć się swoim sposobom rozwiązywania problemów, ponieważ to oni są wzorem dla własnych dzieci. Różnego rodzaju zabawy i zajęcia dla dzieci mogą być doskonałą lekcją wyrażania swoich uczuć, kontrolowania emocji. Choćby „zwykłe” podarcie gazety może być doskonałym sposobem na rozładowanie stresu i „wyrzuceniem” złości do kosza.

Konflikty są częścią naszego życia!

Świadome i ukierunkowane przezwyciężanie agresji i wybuchów złości pedagogicznymi środkami jest niezwykle potrzebne. Nie może jednak przy tym chodzić o odzwyczajanie dzieci od ich wyrażania. Wściekłość jest stanem wysokiego napięcia wewnętrznego, który zawsze będzie występował i którego nie można „połykać”. Dlatego tak ważne jest, aby nauczyć dzieci wyrażania i radzenia sobie z własnymi emocjami . Chodzi nie o to, by nauczyć się je ukrywać, lecz by na nie reagować w odpowiedni sposób.

Akademia Małego Inżyniera to mnogość zabaw i zajęć dla dzieci

Nasze przedszkola Rzeszów wyróżniają się indywidualnym podejściem do każdego dziecka. Pod czujnym okiem pełnych empatii pań nauczycielek, mogą zachowywać się swobodnie i pozostać bezpiecznymi. Każdy dzień obfituje w tematyczne zajęcia i zabawy, które maja na celu wszechstronny rozwój naszych podopiecznych. Uczymy ich również, że wyrażanie i nazywanie swoich emocji jest bardzo ważne i niezbędne do pozostawania w harmonii z samym sobą i otoczeniem. Również wskazujemy nieagresywne sposoby rozwiązywania konfliktów, które są przecież nieuniknione. W naszych oddziałach zajmujemy się dziećmi w wieku od 2 i pół  do 6 roku życia. A praca z nimi to nasza pasja.