Pozytywna dyscyplina

Pozytywna dyscyplina to doskonały sposób na wychowanie dziecka, bez użycia kar czy też nagród, za to z koncentracją i zaangażowaniem w potrzeby naszych dzieci. Pozytywna dyscyplina to instruowanie bądź stosowanie metod, które uczą pewnych zachowań i pomagają rozwijać samodyscyplinę. Pozytywna dyscyplina pogłębia także naszą świadomość oraz doskonali umiejętności. Dyscyplina inaczej mówiąc to ustalanie granic. Fundamentalnym jej kryterium są ciepłe oraz serdeczne stosunki pomiędzy dziećmi a rodzicami.  Jeśli zabraknie ciepłych, przyjaznych więzi […]