Fizjoterapia

Rehabilitacja ruchowa w naszym przedszkolu w Rzeszowie prowadzona jest dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową według zaleceń zawartych w orzeczeniach. Głównym celem jest przywrócenie sprawności, wyrównywanie i korygowanie zaburzeń rozwojowych oraz koordynacja prawidłowych wzorców ruchowych. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw integracyjnych, ćwiczeń oraz gier ruchowych, które wykorzystują wybrane elementy metod neurofizjologicznych. Zajęcia mają charakter indywidualny, a terapia odbywa się w sali wyposażonej w różnego rodzaju sprzęt do ćwiczeń. Taka forma zabawy ma zapewnić odpowiednie odruchy mięśniowe, a także usprawniać leczenie wad postawy. Mogą one mieć również charakter rehabilitacyjny dla dzieci z orzeczeniami. Na zajęciach ma miejsce szereg oddziaływań stymulujących, które prowadzą do sprawnego rozwoju psychomotorycznego, poprawienia wydolności oraz korekcji lordozy czy kifozy.

Terapeuta prowadzący zajęcia to mgr fizjoterapii, nauczyciel wychowania fizycznego o specjalności rehabilitacja oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego, oraz wczesnoszkolnego Agnieszka Molęda. Prowadzi ona zajęcia ruchowe, które dostosowane są do małego pacjenta.