Logopedia

Zajęcia logopedyczne dla dzieci w naszym przedszkolu w Rzeszowie mają na celu rozwijanie umiejętności językowych u dzieci, w tym poprawy wad wymowy, zwiększenie słownictwa, rozwijanie umiejętności czytania i pisania oraz poprawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, w tym również poprawne wymawianie oraz artykulację wyrazów. Podczas zajęć logopeda wykorzystuje różne metody i narzędzia, takie jak zabawy, ćwiczenia dykcyjne, gry i piosenki. Zazwyczaj zajęcia prowadzone są w grupach, co pozwala na rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych dzieci. Logopeda może również pracować indywidualnie z dzieckiem, jeśli stwierdzi, że wymaga ono specjalnej uwagi i wsparcia w rozwoju umiejętności językowych. Dzięki rozpoczęciu pracy nad narządami artykulacyjnymi w wieku przedszkolnym można przyczynić się do szybkiego rozwoju mowy dziecka w wieku kilku lat. 

Podczas zajęć logopedycznych logopeda może skupić się na różnych aspektach językowych, w zależności od potrzeb dziecka. Na przykład, jeśli dziecko ma problemy z wymową, logopeda może pracować z nim nad poprawnym artykułowaniem dźwięków poprzez ćwiczenia dykcyjne. Pomogą tu ćwiczenia, w których akcentuje się konkretne sylaby czy głoski, a nawet spółgłoski oraz samogłoski. Niektóre z nich, jak chociażby ś, ć, dź, ź czy sz potrafią sprawiać trudności, ponieważ jama ustna nie jest jeszcze odpowiednio przygotowana. Utrwalanie ich za pomocą ćwiczeń przy użyciu odpowiedniego ułożenia warg, operowania językiem po podniebieniu czy dmuchaniu w wiatraczek sprawią, że maluch zdecydowanie szybciej przyzwyczai swoją żuchwę. Jeśli dziecko ma problemy z rozumieniem mowy, logopeda może wykorzystać różne metody, takie jak opowiadanie historyjek, aby pomóc dziecku w rozwijaniu umiejętności rozumienia i interpretacji treści. Z kolei ćwiczenia słuchu fonematycznego pozwolą sprawniej porozumiewać się z rówieśnikami.

Ćwiczenia logopedyczne w trakcie zajęć w naszym przedszkolu są prowadzone regularnie, raz w tygodniu przez cały rok szkolny. Dzięki temu logopeda ma czas na obserwowanie postępów dziecka i dostosowanie zajęć do jego indywidualnych potrzeb. Każda zabawa, w której dziecko musi nazywać obrazki, wykonywać ćwiczenia oddechowe czy słuchowe przybliża je do osiągnięcia szybszych postępów w naturalnym rozwoju.