Rytmika

Rytmika to forma edukacji muzyczno-ruchowej, która pozwala dzieciom rozwijać zdolności muzyczne oraz koordynację ruchową.

Poprzez połączenie muzyki z ruchem, dzieci uczą się wyrażać swoje uczucia i emocje, jednocześnie doskonaląc swoje umiejętności słuchowe i motoryczne.


Zajęcia z rytmiki są doskonałym sposobem na rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka.